Civil Procedure

Nederlands burgerlijk procesrecht,  tezamen met C.J.M. Klaassen en G.J. Meijer, zesde druk, Wolters Kluwer: Deventer 2017

Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van HR-raadsheren buiten de zetel, NJB 2016, p. 1343 – 1346

Civil procedure, published in Introduction to Dutch Law, fifth revised edition, ed. Jeroen Chorus, Wim Voermans and Ewoud Hondius, Kluwer Law International: Alphen aan de Rijn, 2016

Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur, tezamen met R.B. Gerretsen en A.S. Rueb, elfde druk, Boom Juridische uitgevers: Den Haag 2012

‘Privaatrecht: is dat ‘leuk’ en wat doe je er later mee?’ In: De Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, bijlage Kluwer Collegebundel 2012-2013, pp. 36-38, Kluwer: Deventer 2012

Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht, monografie,  zesde druk, Kluwer: Deventer 2011

Civiel appel, monografie, eerste druk tezamen met A. Wendels, Kluwer Deventer 1992, vierde druk, Kluwer: Deventer 2009

Van massaschades naar massaprocedures, gepubliceerd in Massaclaims, class actions op z’n Nederlands, o.r.v. Nienke van den Berg, Rens Henkemans en Alexandra Timmer, Ars Aequi Libri: Nijmegen 2007, p. 5-8

Civil procedure, gepubliceerd in Introduction to Dutch Law, fourth revised edition, o.r.v. Jeroen Chorus, Piet-Hein Gerver en Ewoud Hondius, Kluwer Law International: Alphen aan de Rijn 2006, p. 241-268

Vrijheid en verantwoordelijkheid van procespartijen in civiele zaken, in Commentaren op fundamentele herbezinning, o.r.v. P. Ingelse e.a., Ars Aequi Libri: Nijmegen 2004, p. 9-24

They have a dream…een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging, in De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht, o.r.v. M.L. Hendrikse en A.W. Jongbloed, Kluwer: Deventer 2004, p. 19-46 (conform eerder NJB-artikel)

Alternatieven voor civielrechtelijk appèl, gepubliceerd in ‘Hoger beroep in de steigers’, onder red. van R.H. Happé e.a., Boom Juridische Uitgevers: Den Haag 2003, pp. 203-213

They have a dream… een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging, NJB 2003, p. 1696-1707

Open brief aan de Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering nieuw burgerlijk procesrecht, NJB 2001 nr 43 (ook verschenen in Advocatenblad)

Een Assertieve vooruitblik, in 'Assertief! Dertien wijzen van pleiten, 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser', Leiden 1999, p. 7-13

Access to Civil Procedure Abroad, C.H. Beck, München, Kluwer International, Den Haag, London, Boston, Sakkoulas Publishers, Athene, Stämpfli, Bern enSweet&Maxwell, London 1996, eigen bijdrage: redacteur van het geheel en auteur van hoofdstukken 1-2 (p. 1-24) en 8 (p. 239-276) N.B. Min of meer een vertaling van Toegang tot bui­ten­lands burgerlijk procesrecht, tweede druk, Gouda Quint: Arnhem 1995

Il Diritto Processuale Civile Olandese, in: La Giustizia Civile nei Paesi Comunitari, a cura di Elio Fazzalari, CEDAM: Padova 1994, p. 321-355.

Besouwingen over heden en toekomst van ons burgerlijk pro­cesrecht mede in het licht van het materiële burger­lijk recht naar aanleiding van de inaugurele redes van A.F.M. Brennink­meijer (UvA, Zwolle 1993) resp. C.J.J.C. van Nispen (VU, Deventer 1993), NTBR 1995, p. 144-150 (tezamen met M. Ynzoni­des)

Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht, tweede druk, Gouda Quint: Arnhem 1997, p. I-XXII, 1-389; eigen bijdragen: redactie voor het geheel en auteur van p. V-VII en 1-19

Role and organization of judges and lawyers in contempora­ry societies, Netherlands national reports to the Ninth World Conference on Procedural Law (Interna­tional Associ­ation for Proce­dural Law, Lissabon/Coïmbra 1991, Kluwer Law and Taxation: Deventer-Antwerpen-Boston 1992, p. I-X en 1-189; eigen bijdrage: tezamen met M. Ynzonides editor voor het geheel; auteur van pp. 31-64 (onderdeel Inde­pen­dence and responsability of judges and lawyers)

A Holland polgári eljáráslog dióhéjban (Netherlands civil procedure in a nutshell with some trips outside), Magyar Jog 1991, pp. 59-62

Some reflections on maintaining human rights by judicial application of international conventi­ons in countries without a constitutional court tradition, including some supranational conse­quences, gepubliceerd in Volume II van Judicial Protection of human rights at the national and international level, MP AG: Milaan1991, pp. 769-772

Boekbespreking Reële executie in het privaatrecht van A.W. Jongbloed en Reële executie van H. Oudelaar, WPNR 1989 (592­3), 417-424

Managing overload in appellate courts (including supre­me  juris­diction), report of discussion inzake het congres  Justi­ce & Efficiency, Utrecht 1987, gepubliceerdin "The  Eight World Conference on Procedural Law, Justice and Effi­ciency, General reports and discussion, Kluwer: Deventer 1989, pp. 135-145 (m.m.v. J.A.Jolowicz, R.W. Holzhauer en A.M.C.D. de Mare-Frö­berg)

Entry to legal profession(s) in the Netherlands', gepu­bli­ceerd in Legal Education: 2000, Aldershot-Brookfield: USA-HongKong-Singapore-Sydney 1988, 201-213

Prijzig recht, kwetsbaar recht, preadvies voor de Neder­land­se Orde van Advocaten, Adv. Bl. 1987, pp. 325-342

Ons recht een massaprodukt of confectieartikel?, NJB 1986, pp. 1119-1120

Troubles en doubles in het burgerlijk procesrecht, ora­tie Rotterdam, Kluwer: Deventer 1985, pp. 1-40

Hogere voorziening naar behoefte, NJB 1986, pp. 513-517 en 924-925, met naschrift n.a.v. reactie F. Bruinsma in NJB 1986, pp. 924-925

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie (Wolters) Kluwer: Deventer vanaf 1991