Burgerlijk recht (m.n. Goederen- en Contractenrecht)

'NBW-vermogensrecht 25 jaar' in: Maandblad voor Vermogensrecht, 2017 (vol. 12), pp. 317 - 320.

 

Goederenrecht, (met Rank-Berenschot, E.B.), zesde druk, 2017. Kluwer: Deventer.

 

Onvoorziene omstandigheden na uit voering of expiratie van contract: verjaring en rechtsverwerking. In: Snijders, H.J. & De Tavernier, P.C.J. (Eds.), Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht, pp. 95 - 104. Deventer: Kluwer, 2014.

 

Overdracht, een rustig maar nog steeds interessant bezit. In: Hijma, J. & Snijders, H.J. (Eds.), Burgerlijk Recht (2007 - 2011), Tijdschrift voor Privaatrecht 50 (2), pp. 1177 - 1187.

 

Goederenrecht, (met Rank-Berenschot, E.B.), vijfde druk, 2012, Kluwer: Deventer.

 

‘Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992’, Ars Aequi2012 (vol. 9) , pp. 771-778.

 

Unforeseen circumstances after enforcement or expiry of the contract, prescription and forfeiture of rights’ in: C.A. Castermans, K.J.O. Jansen e.a., Foreseenand unforeseen circumstancespp. 29-40, 2012, Kluwer: Deventer

 

Goederenrecht, (Studiereeks Burgerlijk Recht, 2, met Rank-Berenschot, E.B.), vijfde druk, 2012, Kluwer: Deventer.
(boek)

 

Assignment of debts under Netherlands law. In: Setiawan, R. & Satiro, J. (Eds.), Penjelasan Hukum tentang cessie, pp. 27-38. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.
(boekdeel - hoofdstuk)

 

Bij de beesten af (redactioneel). Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2010 (27, afl. 5), pp. 153-155. 
(artikel)

 

Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (I). WPNR, 2010 (141, 6863), pp. 809-814. 
(artikel)

 

Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (II, slot). WPNR, 2010 (141, 6864), pp. 840-846. 
(artikel)

 

Netherlands Law of Property. In: Snijders, H.J. & Hijma, J. (Eds.), The Netherlands new civil code, pp. 17-60. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.
(boekdeel - hoofdstuk)

 

Pledge in general and pledge of shares in particular including the enforcement under the Netherlands law. In: Suharnoko, & Muljadi, K. (Eds.), PenjelasanHukum tentang eksekusi gadai saham, pp. 19-27. Jakarta: National Legal Reform Program, 2010.
(boekdeel - hoofdstuk)

 

Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien. In Boone, I. (Ed.) In Clare luce, Liber amicorumHubert Bocken (pp. 507-518). Brugge: Die Keure, 2009.
(artikel in bundel - proceedings)

 

De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2009, p. 205. 
(artikel)

 

Snijders, H.J. & Hartlief, T. & Hijma, Jac. Over de verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers. NJB, 2009, pp. 1554-1559. 
(artikel)

 

Verjaring van aan de schuldeiser onbekende rechtsvorderingen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2009, pp. 364-370. 
(artikel)

 

Overdracht en derdenbeschermingTijdschrift voor Privaatrecht, 45 (2), 2008, pp. 698-705.

(artikel)

 

Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht? Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2008, p. 381.

(artikel)

 

Some Comments on Dealing with Default, Enforcement and Insolvency in the Draft Legislative Guide on Secured Transactions, gepubliceerd in Réforme dessûretés moblières / Reforming Secured Transactions, o.r.vBénédict Foëx, Luc Thévenoz en Spiros V. BazinasSchulthess: Genève/Zurich/Bâle, 2007, pp. 113-124.

 

Privacy of Contract, gepubliceerd in Human Rights and Private Law, Privacy as autonomy, o.r.vKatja S. Ziegler, Hart Publishers, Oxford and Portland, Oregon, 2007, pp. 105-116.

 

The Culture of the Netherlands Civil Code, gepubliceerd in Dutch Experience and Re-codification of Civil Law, o.r.v. Wang Weiguo, Beijing, 2007, pp. 93-104.

 

The Law of Property, gepubliceerd in Dutch Experience and Re-codification of Civil Law, o.r.v. Wang Weiguo, Beijing, 2007, pp. 105-166.

 

Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter, gepubliceerd in De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, o.r.v. A.S. Hartkamp, C.H. Sieburg en L.A.D. Keus, Kluwer: Deventer, 2007, pp. 79-96.

 

Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?, NTBR 2006, p. 403.

 

Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, NTBR 2006, pp. 223-228.

 

Goederenrechtelijke zekerheden ex contractu en mededinging binnen de EU, gepubliceerd in Contracteren internationaal, opstellen aangeboden aan prof. mr. Willem Grosheide, o.r.v. E.H. Hondius, J.J. Brinkhof en M. de Cock BuningKluwer:Deventer, 2006, pp.339-350.

 

Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, gepubliceerd in Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? O.r.v. Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders en Erik-Jan ZipproSellier European Law Publishers: München, 2006, pp. 3-13 (tezamen met Ulrich en Zippro voornoemd).

 

Access to Civil Securities and Free Competition in the EU, a Plea for one European Security Right in Movables, gepubliceerd in Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market? O.r.v. Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders en Erik-Jan ZipproSellier European Law Publishers: München, 2006, pp. 153-164.

 

Wetgever, heb mededogen met ons BW, ook bij financiëlezekerheidsovereenkomsten, NTBR 2005, p. 91.

 

Vermogensrecht en rechtsoneenheid, gepubliceerd in Rechtseenheid en vermogensrecht o.r.v. E.M. Hoogervorst e.a., Kluwer: Deventer, 2005, pp. 1-22.

 

De kwaliteitsrekening nader beschouwd, NTBR 2004/7, pp. 298-305.

 

De kwaliteitsrekening nader beschouwd, Liber Amoricum T.P.R. en Marcel Storme, T.P.R. 2004-1, pp. 601-622.

 

Remedies tegen algemene voorwaarden, in Coherente instrumenten in het contractenrecht, o.r.v. T. Hartlief, Jac. Hijma en L. Reurich, Kluwer Deventer, 2003, pp. 13-20.

 

E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perspectives, onder red. van Henk Snijders en Stephen Weatherill, Kluwer Law International, The Hague/London/New York 2003: auteur van General Introduction, (pp. 1-8) samen met Stephen Weatherill (Oxford University) en auteur van The Moment of Effectiveness of e-mail notices (pp. 79-88).

 

Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden, onder red. van U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande en H.J. Snijders, European Law Publishers, München, 2003: auteur van Vorwort und Einführung (S. XI-XIV) en Bürgschaft nach dem neuen Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuch (S. 77-90).

 

Kreditsicherheit am Mobilien: Rechtslage und neue entwicklungen in den Niederlanden, gepubliceerd in Neue entwicklungen im deutschen undNiederlaendischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien, onder red. van U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande en H.J. SnijdersRozenberg Publishers Amsterdam, 2001, auteursbijdrage pp. 75-100.

 

Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail), WPNR 2001 (6444), pp. 433-440 en 457-461 (6445) en 681 (6453).

 

Rechtsvraag (273) Privaatrecht: Een pand van stand, AA 1998, p. 789-790 en beantwoording Rechtsvraag 273 Privaatrecht: Een pand van stand, AA 1999, p. 488-492.

 

De titel van art. 3:84 lid 2 BW, gepubliceerd in `Van Beheering', Goederenrechtelijke beschouwingen, Gouda Quint, Deventer, 1998, pp. 163-170.

 

Enige vragen bij schadevergoeding naar draagkracht ex art. 6:109 BW, gepubliceerd in `Ongelijkheids- compensatie als roode draad in het recht, Liber Amicorumvoor prof. mr. M.G. Rood, Deventer, 1997, pp. 263-274.

 

Verhaal op trustvermogen in Nederland, WPNR 1997 (6281), pp. 551-556.

 

Toegang tot buitenlands vermogensrecht, Gouda Quint, Arnhem, 1996, eigen bijdrage: redactie, auteur van hoofdstuk 1 (pp. 5-41).

 

Aansprakelijkheidsrecht na Gouderak en Spier, WPNR 1995 (6180), Deel I, pp. 303-306, (6181), Deel II, pp. 319-322, (6205), Naschrift, pp. 849-852.

 

Recensie van Mr M.W.E. Koopmann, Bevrijdende verjaring, diss. VU, Kluwer, Deventer 1993, in RMTh 1995, pp. 280-282.

 

Kroniek Burgerlijk Recht, NJB 1994, pp. 2-7.

 

Rivierenland op de bres voor het pand, WPNR 1994 (6158), pp. 785-787.

 

Overzicht vermogensrecht naar huidig BW, Gouda Quint Arnhem 1992; eigen bijdragen: co-redacteur voor het geheel en auteur van pp. 208-210 (Overdracht enderdenbescherming)

 

Het nieuwe BW in functie, BW krant jaarboek 1992, Gouda Quint, Arnhem, 1992; eigen bijdrage pp. 17-30 (onderdeel Vorderingsrechten en toekomstige subjectieve rechten mede in verband met faillissement en surséance van betaling).

 

Wegwijzer nieuw BW deel 4, Tjeenk Willink, Zwolle, 1992 (eigen bijdrage pp. 31-57 (onderdeel Overdracht en derdenbescherming, pp. 1-26) tezamen met J.L.P.Cahen, W.M. Kleijn, B. Wessels en C.L. de Vries Lentsch-Kostense.

 

UNCITRAL, 25 jaar, een jubileum met een congres over Uniform Law in the twenty-first centuryTvA 1992, pp. 122-125.

 

Overdracht naar NBW, Account/Dossier ('s-Hertogenbosch 1991, nr. 4) tezamen met Z.H. Duijnstee-van Imhoff:

 

De bepaalbaarheidseis voor cessie-overeenkomsten, gepubliceerd in "Hora est", opstellen voor A.R. Bloembergen, BW-krant libri 1979, pp. 119-127.

 

Afschaffing van de rechterlijke omgangsregeling na echtscheiding? Een voortijdig einde van een waardevolexperiment, NJB 1977, pp. 525 e.v.

 

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie vanaf 1991

 

Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen in de losbladige serie Modellen voor de rechtspraktijk t.z.v. boek 3 BW (vanaf 1997)

 

Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen in de losbladige serie Modellen voor de rechtspraktijk t.z.v. boek 3, 7 en 7A BW (vanaf 1997)