Algemeen

Bewijsvermoedens nader beschouwd, NJB 2015, p. 2664 – 2672.

 

New Developments in National Rules or ex Officio Raising of Points of Community Law by National Courts, gepubliceerd in 'The Influence of EU Law on National Private Law', onder red. van A.S. hartkamp en C.H. Sieburgh, Kluwer Deventer 2014, pp. 96 - 116.

 

Beschikking in weerwil van een beslag, een kritische analyse van de rechtspraak over de blokkeringsregels, gepubliceerd in 'Groninger zekerheid', onder red. van F.E.J. Beekhoven van den Boezem, G. Bergervoet en F. Verstijlen, Kluwer Deventer 2014, pp. 251 - 363.

 

Andermaal de vraag naar ambtshalve aanvulling van rechtsgronden (van Europees recht), WPNR 2009 (6823), pp. 998-1001.

 

Over de verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers, tezamen met T. Hartlief en J. Hijma, NJB 2009, pp. 1554-1559.

 

De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief, NTBR 2009, p. 205.

 

Aanspraken op een goed ontstaan tussen een beslag op dat goed en de vernietiging van een rechterlijke opheffing van dat beslag. WPNR 2009 (6781), pp. 22-25.

 

Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien, gepubliceerd in In Clare luceLiberamicorum Hubert Bocken, Gent: Die Keure, 2009, pp. 507-518.

 

Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR 2009,(6779), pp. 981-982.

 

Ambtshalve aanvulling van gronden van Europees recht in burgerlijke zaken herijkt, WPNR 2009, pp. 541-552.

 

Onverschuldigde betaling door de derde-beslagene andermaal. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2008, p. 1.

(artikel)

 

Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter. In A.S. Hartkamp, C.H. Sieburg & L.A.D. Keus (Eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Deventer: Kluwer, 2008, pp. 79/96.

 

Van massaschades naar massaprocedures. In N. van den Berg & R. Henkemans (Eds.), Massaclaims, class actions op z’n Nederlands, Nijmegen: ArsAequi Libri 2007, pp. 5-8.

 

Nova en monstra op het gebied van de bevrijdende verjaring, Redactioneel, NTBR 2004/1, p. 1.

 

Proces en (rechts)belang in civilibus, van Jeffrey naar de mediatie. In Beukering-Rosmuller, E.J.M., van, Kalkman-Bogerd, L.E., Kezel, E., de, Pel, M., Wiel, B.T.M., van der (Eds.) Recht(er) en belang, BW-krantjaarboek 17 (pp. 9-26), 2002. Deventer: Kluwer.

(artikel in bundel)

 

Des relations personelles importantes; internetbanden met individuele belanghebbenden bij algemeen belang acties en groepsacties, gepubliceerd in It ain’tnecessarily so (Frankenbundel), Deventer, 2001, pp. 501-510.

 

HR 28 juni 1996 (De Nieuwe Woning/Staat), NJ 1997, 495, een beloning voor regelgevende rechterlijke samenwerking in (civiele) zaken, TPR 2001 nr 38.

 

Nieuwe wettelijke overlegtermijnen voorafgaande aan een collectiviteitsactie, spel of realiteit? WPNR, 6425, 2000, pp. 853-856.

(artikel)

 

Verklaringen voor (privaat)recht in de rekestprocedure. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2000, pp. 410-412.

(artikel)

 

Verdeling van een gemeenschap en vaststelling op grond van een vaststellingsovereenkomst, een mandje fruit als oogst van interne rechtsvergelijking, gepubliceerd in 'Yin-Yang' (Van Mourikbundel), Kluwer, Deventer, 2000, pp. 345-358.

 

Extinctive Prescription, On the Limitation of Actions, Reports to the XIVth Congress International Academy of Comparative Law Athens (Vouliagmeni), Greece, 31 July - 7 August 1994, ed. Ewoud H. HondiusKluwer Law International, The Hague, London, Boston, 1995, Netherlands, pp. 249-258

 

Op de grens van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht, Gouda Quint/Kluwer/Tjeenk Willink, Arnhem/Deventer/Zwolle, 1992, afscheidsredeErasmusuniversiteit, pp. 1-66

 

Bestrijding van procesrechtsparticularisme, Enige opmerkingen bij de dissertatie van Mr Wesseling-van Gent', NJB 1988, blz. 1199-1203.

 

Civiel-processueel maatwerk ter bevordering van kwaliteit en efficiency, special Tussen kwaliteit en efficiency in de rechtspraak, NJB 1987, blz. pp. 1488-1496.

 

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie vanaf 1991