Arbitrage / ADR

'NCC en arbitrage' in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2018 (vol 1), pp. 1 - 7.

 

'Aansprakelijkheid van arbiters (QNOW/B)', repressie en preventie’ in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2017 (vol. 1), pp. 1- 11, uitgewerkt in: ‘Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie - Ontwikkelingen in Nederland en beschouwingen mede in Belgisch perspectief’. In: Carette, N. en Weyts, B. (red.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht, liber amicorum Alois van Oevelen, Mortsel: Intersentia 2017, pp. 541 - 554.

 

'BITs, MITs, TTIP en IDR’ in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2016 (vol. 1), pp. 1 - 9.

 

‘Alweer (?) een nieuwe Arbitragewet’ in: Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? (NVvP deel 30), 2015, pp. 4 – 40

 

Never a dull moment in arbitration, de nieuwe wet en de beïnvloedbare gevolgen voor de rechtspraktijk alsmede enkele andere saillante ontwikkelingen' in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2015 (vol. 1), pp. 1 - 2.

 

'Wet Herziening Arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015)' in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (vol. 2), pp. 49 - 51.

 

'Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan' in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (vol. 1), pp. 1 - 5.

 

'Algemene beschouwingen bij het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht' in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2013 (vol. 3), pp. 91 - 101.

 

'Prof mr. Pieter Sanders (21 september 1912 - 27 september 2012)' in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2012 (vol. 5) pp. 257 - 260.

 

‘Finaliteit en executabiliteit van arbitrale vonnissen: een redactioneel over de rechtsmiddelen bij arbitrage, nu en in de toekomst’ in: Tijdschrift voor Arbitrage, 2012 (vol. 1), pp. 1-8.

 

‘Analyse van het Conceptwetsvoorstel Herziening arbitragerecht 2012, Piet Sanders en zijn Arbitragewet Revisited’, in: Tijdschrift voor arbitrage, 2012, (vol. 4), pp. 140-154.

 

‘Arbitrage en derden nader beschouwd’ in Eerbetoon aan Guy Keutgen. Voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten (Hommage à Guy Keutgen. Pourson action de promotion de l’arbitrage.), in:  Bundel Cepina, 2012, (vol. 15), pp. 529-547,  Bruylant uitgevers: Brussel

 

Nederlands Arbitragerecht, Een artikelsgewijs commentaar op de art. 1020-1076 Rv, monografie, eerste druk, Kluwer Deventer 2000, derde druk, Kluwer Deventer 2007, vierde druk Kluwer Deventer 2011. (tevens opgenomen in de losbladige/elektronische editie Burgerlijke rechtsvordering, Kluwer: Deventer).

 

Arbitrage en/of bindend advies bij de SGC. Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, 2011 (1), pp. 3-7.

 

UNCITRAL Arbitration Rules gereviseerdTvA 2011, pp. 1-9

 

Arbitraal beding en EU-recht: ambtshalve rechterlijk optreden in dat verband. Tijdschrift voor Arbitrage, 2010 (1), pp. 1-4. 
(artikel)

 

Arbitrage, bindend advies, mediatie en de Ontwerprichtlijn betreffende consumentenrechten. Tijdschrift voor Arbitrage, 2009, pp. 1-2. 
(artikel)

 

Arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Tijdschrift voor Arbitrage, 2008, pp. 1-7.
(artikel)

 

Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar, Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving, gepubliceerd in Honderd jaar Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007, o.r.v. M.A.B. Chao-Duivis, pp. 195-225.

 

2006 was een gedenkwaardig jaar, TvA 2007, pp. 1-2.

 

Post NanniniTvA 2006, pp. 1-2.

 

Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel, TvA 2005/1, pp. 1-3.

 

Pathologische geschilbeslechtingsclausules, gepubliceerd in Amice, bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers o.r.v. R.J.C. Flach e.a., Kluwer: Deventer, 2005, pp. 315-319.

 

Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving, Special TvA 2005, pp. 1-9.

 

Annotaties van overheidsrechtspraak als spiegel voor arbiters, Redactioneel, TvA 2004/1, pp. 1.

 

De betekenis van het Russisch gedachtegoed voor onze (internationale) arbitrage, TvA 2004/2, pp. 80-82.

 

Arbitrage onder vuur of in vuur voor de arbitrage?, Bouwrecht 2004/3, pp. 181-186.

 

Reconsideration of the Netherlands Arbitration Law, Journal of International Dispute Resolution (IDR) 2004, pp. 51-52.

 

Diverse Modellen voor de rechtspraktijk, losbl. ed., Kluwer: Deventer, 2004.

 

De mr.-eis voor arbiters en hun secretarissen?, gepubliceerd in ‘Aangenomen werk’, liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden, onder red. vanM.A.M.C.van den Berg e.a., Tjeenk Willink Deventer, 2003, pp. 335-339.

 

Arbitragerecht is geen closed shop: schriftelijkheid op de (EU-)schop, TvA 2003, pp. 1-3.

 

‘Arbitrage ter discussie? Much ado about nothing, WPNR 2003 (6539), pp. 530-532.

 

Burgerlijke rechtsvordering (losbladig), redactie en auteur van commentaar op art. 1020-1076 (boek IV over arbitrage)

 

Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut. In: Snijders, H.J. & Meijer, G.J. (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht Arbitrage, 2002, pp. 71-126. Deventer: Gouda Quint.
(boekdeel-hoofdstuk)

 

De grote broer groeit een beetje, maar hoe staat het met de arbitrage? Tijdschrift voor Arbitrage (1) , 2002, pp. 1-3.
(artikel)

 

Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updatedArs Aequi, 51 (7/8), 2002, pp. 483-498.
(artikel)

 

Etiquette, nettiquette en …. ArbitraquetteTvA 2001, p. 1-2.

 

Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter, Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen 2002, Tjeenk Willink Deventer, 2001, pp. 307-310.

 

Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage. Elsa Magazine, 1 (2), 2001, pp. 8-10.
(artikel)

 

Arbitrage in de hijsbak, maar dan wel virtueel. Tijdschrift voor Arbitrage, 2000, pp. 1.
(artikel)

 

Een beetje zwanger kan niet, maar een beetje bevoegd wel. Tijdschrift voor Arbitrage, 2000, pp. 147-151.
(artikel)

 

Heeft de mediator een verschoningsrecht? TvA 2000, pp. 8-9.

 

Arbitrage en minitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut, onderdeel A.2.1., Vademecum Arbitrage en Bindend advies, 1998, pp. ca 270. Deventer: GoudaQuint.
(boekdeel)

 

Rond de arbitrage met name in bouwzaken, preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht, Kluwer, Deventer, 1995, pp. 3-75.

 

Inleidingen en beraadslagingen tijdens Jaarvergadering van Vereniging voor Bouwrecht 1995 over de preadviezen `Bouwarbitrage en civiele rechter', Bouwrecht 1995, pp. 278-299 waarvan pp. 278-280, pp. 289-292 en 297-299 van mijn hand.

 

Netherlands Arbitration Law, tezamen met A.J. van den Berg en R. van Delden, Kluwer Law & Taxation, Deventer-Boston 1993, redactie voor het geheel en auteur van pp. 1-29, 103-118.

 

Arbitragerecht, tezamen met A.J. van den Berg en R. van Delden, eerste druk, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1988, tweede druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992 (eigen bijdragen: eindredactie, opmerkingen vooraf, inleiding, arbitrage t.o.v. overheidsrechtspraak en bindend advies (grotendeels), overheidsprocedures naar aanleiding van arbitraal vonnis.

 

De rechter aan de kant, alternatieve geschillenbeslechting, bundel ter gelegenheid van het Jonge Baliecongres 1992, Tjeenk Willink Zwolle, 1992, p. I-X en 1-159; eigen bijdragen: tezamen met Jonge Balie Congrescommissie 1992 redacteur voor het geheel, daarnaast auteur van pp. 1-9.

 

De toekomst van de arbitrage, Adv. bl. 1991, pp. 75-77.

 

Overheidsrechter gepasseerd, bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit', Gouda QuintArnhem, 1988, eigen bijdra-gen: redactie tezamen met C. FijnoutH.Th.J.F. van Maarseveen en redactiesecretaris R. Zwitser, voorzitterschap redactiecommissie, voorwoord/inleiding (pp. 5-8) en 'Procesrechtelijke hoofd-beginselen voor oplossing van privaatrechtelijke conflicten buiten de overheidsrechter om' (pp. 401-412).

 

Exequatur-jurisprudentie, een spiegel voor arbiters?, jubileumnummer Mr. S.L. BurumaTvA 1988, pp. 177-180.

 

Annotaties Nederlandse Jurisprudentie vanaf 1991.

 

Arbitrage- en ADR-modellen in Modellen voor de rechtspraktijk (losbladig), vanaf 2000.