Civil Law (in particular Properties and Contracts)

'Openbare registers van afdeling 3.1.2 BW en rechtsmiddelenregister van art. 433 Rv', in: P.C. van Es e.a. (eds.), Hulde aan Huijgen. Opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 253-261.

Goederenrecht, seventh edition, Deventer: Wolters Kluwer 2022 (together with E.B. Rank-Berenschot)

Rechtseenheid, familievermogensrecht en bouw- en aanbestedingsrecht, in: A.G. Castermans e.a. (ed.), Parels aan de kroon. Over de betekenis van het bouw- en aanbestedingsrecht en het familievermogensrecht voor het 30 jarig BW, Deventer: Wolters Kluwer 2022, p. 199-208.

‘Openbaar aanbod en aanvaarding daarvan, in het bijzonder bij zwartrijden’, in: C.G. Breedveld-de Voogd and others (eds.), Sluitertijd, Reflecties op het werk van Jaap Hijma, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 183-193

‘NBW-vermogensrecht 25 jaar’, Maandblad voor Vermogensrecht 2017, vol. 12, p. 317-320

Goederenrecht, sixth edition, Deventer: Kluwer 2017 (together with E.B. Rank-Berenschot)

‘Onvoorziene omstandigheden na uit voering of expiratie van contract: verjaring en rechtsverwerking’, in: H.J. Snijders & P.C.J. De Tavernier (eds.), Onvoorziene omstandigheden, verstoring en herstel van contractueel evenwicht, Deventer: Kluwer 2014, p. 95-104

‘Overdracht, een rustig maar nog steeds interessant bezit’, in: J. Hijma & H.J. Snijders (eds.) Burgerlijk Recht (2007 - 2011), Tijdschrift voor Privaatrecht 2013/50 (2), p. 1177-1187

‘Redelijkheid en billijkheid in het vermogensrecht van het Burgerlijk Wetboek voor en na 1992’, Ars Aequi 2012, vol. 9, p. 771-778

‘Unforeseen circumstances after enforcement or expiry of the contract, prescription and forfeiture of rights’, in: A.G Castermans, K.J.O. Jansen and others (eds.), Foreseen and unforeseen circumstances, Deventer: Kluwer 2012, p. 29-40

‘Assignment of debts under Netherlands law’, in: R. Setiawan & J. Satiro (eds.), Penjelasan Hukum tentang cessie, Jakarta: National Legal Reform Program 2010, p. 27-38

‘Bij de beesten af (redactioneel)’, NTBR 2010/20, p. 153-155

‘Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen’ (I), WPNR 2010/6863, p. 809-814

Elektronische naast de schriftelijke vorm van overeenkomsten en andere rechtshandelingen (II, slot), WPNR 2010/6864, p. 840-846

Netherlands Law of Property, in: H.J. Snijders & J. Hijma (eds.), The Netherlands new civil code, Jakarta: National Legal Reform Program, 2010 p. 17-60

‘Pledge in general and pledge of shares in particular including the enforcement under the Netherlands law’, in: Suharnoko & K. Muljadi (eds.), Penjelasan Hukum tentang eksekusi gadai saham, Jakarta: National Legal Reform Program 2010, p. 19-27

‘Het exportartikel van de objectieve verjaringstermijn nader beschouwd en van gebruiksaanwijzingen voorzien’, in: I. Boone (ed.), in: In Clare luce, Liber amicorum Hubert Bocken, Brugge: Die Keure 2009, p. 507-518

‘De objectieve verjaringstermijn in transnationaal perspectief’, NTBR 2009/25, p. 205

‘Over de verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoffers’, Nederlands Juristenblad 2009/1197, p. 1554-1559 (together with T. Hartlief & J. Hijma)

‘Verjaring van aan de schuldeiser onbekende rechtsvorderingen’, NTBR 2009/48, p. 364-370

‘Overdracht en derdenbescherming’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2008/45 (2), p. 698-705

‘Overeenkomstig de redelijkheid en billijkheid maar in strijd met dwingend recht?’, NTBR 2008/47, p. 381

‘Some Comments on Dealing with Default, Enforcement and Insolvency in the Draft Legislative Guide on Secured Transactions’, in: Bénédict Foëx, Luc Thévenoz & Spiros V. Bazinas (eds.), Réforme dessûretés moblières / Reforming Secured Transactions, Genève/Zurich/Bâle: Schulthess 2007, p. 113-124

‘Privacy of Contract’, in: Katja S. Ziegler (ed.), Human Rights and Private Law, Privacy as autonomy, Oxford-Portland-Oregon: Hart Publishers 2007, p. 105-116

‘The Culture of the Netherlands Civil Code’, in: Wang Weiguo (ed.), Dutch Experience and Re-codification of Civil Law, Beijing 2007, p. 93-104

‘The Law of Property’, in: Wang Weiguo (ed.), Dutch Experience and Re-codification of Civil Law, Beijing 2007, p. 105-166

‘Aanvulling van gronden van EU-recht door de Nederlandse burgerlijke rechter’, in: A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh & L.A.D. Keus (eds.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 79-96

‘Rechtsstatus van duurzaam met de grond verenigde objecten, een duurzaam probleem?’, NTBR 2006/60, p. 403

‘Verpanding van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken’, NTBR 2006/31, p. 223-228

‘Goederenrechtelijke zekerheden ex contractu en mededinging binnen de EU’, in: E.H. Hondius, J.J. Brinkhof & M. de Cock Buning (eds.), Contracteren internationaal, opstellen aangeboden aan prof. mr. Willem Grosheide, Deventer: Kluwer 2006, p. 339-350

‘Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?’, in: Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders & Erik-Jan Zippro (eds.), Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, München: Sellier European Law Publishers 2006, p. 3-13 (together with Ulrich Drobnig & Erik-Jan Zippro,)

‘Access to Civil Securities and Free Competition in the EU, a Plea for one European Security Right in Movables’, in: Ulrich Drobnig, Henk J. Snijders & Erik-Jan Zippro (eds.), Divergencies of Property Law, an Obstacle to the Internal Market?, München: Sellier European Law Publishers 2006, p. 153-164

‘Wetgever, heb mededogen met ons BW, ook bij financiëlezekerheidsovereenkomsten’, NTBR 2005/18, p. 91

‘Vermogensrecht en rechtsoneenheid’, in: E.M. Hoogervorst and others (eds.), Rechtseenheid en vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2005, p. 1-22

‘De kwaliteitsrekening nader beschouwd’, NTBR 2004/7, p. 298-305

‘De kwaliteitsrekening nader beschouwd’, Tijdschrift voor Privaatrecht 2004, vol. 1, p. 601-622

‘Remedies tegen algemene voorwaarden’, in: T. Hartlief, Jac. Hijma & L. Reurich Coherente instrumenten in het contractenrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 13-20

‘General Introduction’, in: Henk Snijders & Stephen Weatherill (eds.), ‘E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perspectives’, The Hague/London/New York: Kluwer Law International 2003, p. 1-8 (together with Stephen Weatherill)

‘The Moment of Effectiveness of e-mail notices’, in: Henk Snijders & Stephen Weatherill (eds.), E-commerce Law, National and Transnational Topics and Perspectives, The Hague/London/New York: Kluwer Law International 2003, p. 79-88

‘Vorwort und Einführung’ and ‘Bürgschaft nach dem neuen Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuch’, in: U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande & H.J. Snijders (eds.), Neue Entwicklungen im Recht der persöhnlichen Kreditsicherheiten in Deutschland und in den Niederlanden, München: European Law Publishers 2003, p. XI-XIV resp. 77-90

‘Kreditsicherheit am Mobilien: Rechtslage und neue entwicklungen in den Niederlanden’, in: U. Drobnig, H.I. Sagel-Grande & H.J. Snijders (eds.), Neue Entwicklungen im deutschen und niederländischen Insolvenzrecht sowie Kreditsicherheiten an Mobilien, Amsterdam: Rozenberg Publishers 2001, p. 75-100

‘Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (I)’, WPNR 2001/6444, p. 433-440

‘Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail) (II, slot)’, WPNR 2001/6445, p. 457-461

‘Naschrift’, WPNR 2001/6453, p. 681

‘Rechtsvraag (273) privaatrecht: Een pand van stand’, Ars Aequi 1998, vol. 48, p. 789-790 and ‘Beantwoording rechtsvraag 273 Privaatrecht: Een pand van stand’, Ars Aequi 1999, vol. 47, p. 488-492

‘Verhaal op trustvermogen in Nederland’, WPNR 1997/6281, p. 551-556

‘Hoofdstuk 1’, H.J. Snijders and others (eds.), Toegang tot buitenlands vermogensrecht, Arnhem: Gouda Quint 1996, p. 5-41

‘Aansprakelijkheidsrecht na Gouderak en Spier (I)’, WPNR 1995/6180, p. 303-306

‘Aansprakelijkheidsrecht na Gouderak en Spier (II, slot)’, WPNR 1995/6181, p. 319-322,

‘Naschrift’, WPNR 1995/6205, p. 849-852

‘Bespreking van M.W.E. Koopmann, Bevrijdende verjaring, (diss. Amsterdam) Deventer: Kluwer 1993’, RMThemis 1995, p. 280-282

‘Kroniek Burgerlijk Recht’, Nederlands Juristenblad 1994, p. 2-7

‘Rivierenland op de bres voor het pand’, WPNR 1994/6158, p. 785-787

‘Overdracht en derdenbescherming’, H.J. Snijders and others (eds.), Overzicht vermogensrecht naar huidig BW, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 208-210

‘Vorderingsrechten en toekomstige subjectieve rechten mede in verband met faillissement en surséance van betaling’, in: A.G. Castermans and others (eds.), Het nieuw BW in functie, BW-krant jaarboek 1992, Arnhem: Gouda Quint 1992, p. 17-30

‘UNCITRAL, 25 jaar, een jubileum met een congres over Uniform Commercial Law in the twenty-first century’, Tijdschrift voor Arbitrage 1992, vol. 4, p. 122-125

Overdracht naar NBW, together with Z.H. Duijnstee-van Imhoff, Account/Dossier, 's-Hertogenbosch 1991, nr. 4

‘De bepaalbaarheidseis voor cessie-overeenkomsten’, in: G.M.M. den Drijver and others (eds.), Hora est: Opstellen voor A.R. Bloembergen, BW-krant libri 1979, p. 119-127

‘Afschaffing van de rechterlijke omgangsregeling na echtscheiding? Een voortijdig einde van een waardevol experiment’, Nederlands Juristenblad 1977, p. 525 e.v.

Annotations Nederlandse Jurisprudentie, Deventer: (Wolters) Kluwer from 1991 up to and including the present

‘Goederenrechtelijke overeenkomstmodellen t.z.v. boek 3 BW’, in Arbitration- and ADR-models, in: H.J. Snijders (eds.), Modellen voor de rechtspraktijk (loose-leaf/electronic series), Deventer: (Wolters) Kluwer from 1997 up to and including the present

‘Verbintenisrechtelijke overeenkomstmodellen t.z.v. boek 6, 7 en 7A BW’, in Arbitration- and ADR-models, in: H.J. Snijders (eds.), Modellen voor de rechtspraktijk (loose-leaf/electronic series), Deventer: (Wolters) Kluwer from 1997 up to and including the present