Arbitration / ADR

‘Arbitrage, bewijslastverdeling en materieel bewijsrecht, een beschaafd maar onnodig duel tussen de lex arbitri en de lex causae’, in: R.S. Meijer a.o. (eds.), Accompli: Liber amicorum Prof. mr. dr. M.E. Koppenol-Laforce, Den Haag: Boom Juridisch 2021, p. 265-274

‘Arbitration and AI, from Arbitration to ‘Robotration’ and from Human Arbitrator to Robot’, The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management 2021, volume 87, issue 2, p. 223–242

‘Online zitting, redding voor de arbitrage in coronatijd en daarna?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2021/1, p. 1-6.

‘5 jaar Arbitragewet 2015 én andere ontwikkelingen in het afgelopen lustrum’, Tijdschrift voor Arbitrage 2020/1, p. 1-6

‘Enkele overgangsrechtelijke opmerkingen naar aanleiding van de Maximov-beschikking en uiteenlopende lagere rechtspraak’, Tijdschrift voor Arbitrage 2019/66, p. 163

‘Arbitrage en AI, Van arbitrage naar robotrage en van menselijke arbiter naar robotarbiter?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2019/1, p. 1-8

Nederlands Arbitragerecht, Algemene beschouwingen en artikelsgewijze opmerkingen bij de art. 1020-1076 Rv in nationaal den internationaal perspectief, monografie, second edition, Deventer: Wolters Kluwer 2018, also included in the loose-leaf/electronic edition of the Groene Serie Burgerlijke rechtsvordering, Wolters Kluwer: Deventer

‘NCC en arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2018/1, p. 1-7

‘Aansprakelijkheid van arbiters (QNOW/B), repressie en preventie’, Tijdschrift voor Arbitrage 2017/1, p. 1- 11

‘Aansprakelijkheid van arbiters, repressie en preventie - Ontwikkelingen in Nederland en beschouwingen mede in Belgisch perspectief’, in: N. Carette & B. Weyts (eds.), Verantwoord aansprakelijkheidsrecht, liber amicorum Aloïs van Oevelen, Mortsel: Intersentia 2017, p. 541-554

‘BITs, MITs, TTIP en IDR’, Tijdschrift voor Arbitrage 2016/1, p. 1-9

‘Alweer (?) een nieuwe Arbitragewet’, in: G.J. Meijer & H.J. Snijders, Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? (NVvP deel 30), Den Haag: Boom juridisch 2015, p. 4 – 40

‘Never a dull moment in arbitration, de nieuwe wet en de beïnvloedbare gevolgen voor de rechtspraktijk alsmede enkele andere saillante ontwikkelingen’, Tijdschrift voor Arbitrage 2015/1 p. 1-2

‘Wet Herziening Arbitragerecht (inwerkingtreding 1 januari 2015)’, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/2, p. 49-51

‘Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan’, Tijdschrift voor Arbitrage 2014/1, p. 1-5

‘Algemene beschouwingen bij het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht’, Tijdschrift voor Arbitrage 2013/31, p. 91-101

‘Non-contentieuze en zelfs niet-bindende arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2013/1, p. 1-4

‘Prof mr. Pieter Sanders (21 september 1912 - 27 september 2012)’, Tijdschrift voor Arbitrage 2012/74, p. 257-260

‘Finaliteit en executabiliteit van arbitrale vonnissen: een redactioneel over de rechtsmiddelen bij arbitrage, nu en in de toekomst’, Tijdschrift voor Arbitrage 2012/1, p. 1-8

‘Analyse van het Conceptwetsvoorstel Herziening arbitragerecht 2012, Piet Sanders en zijn Arbitragewet Revisited’, Tijdschrift voor arbitrage 2012/54, p. 140-154

‘Arbitrage en derden nader beschouwd’, in: Michel Flamée and others (eds.), Eerbetoon aan Guy Keutgen. Voor zijn inspanningen om arbitrage te promoten / Hommage à Guy Keutgen. Pourson action de promotion de l’arbitrage Brussel: Bruylant 2012, p. 529-547

‘Arbitrage en/of bindend advies bij de SGC’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2011, issue 1, p. 3-7

‘UNCITRAL Arbitration Rules gereviseerd’, Tijdschrift voor Arbitrage 2011/1, p. 1-9

‘Arbitraal beding en EU-recht: ambtshalve rechterlijk optreden in dat verband’, Tijdschrift voor Arbitrage 2010/1, p. 1-4

‘Arbitrage, bindend advies, mediatie en de Ontwerprichtlijn betreffende consumentenrechten’, Tijdschrift voor Arbitrage 2009/1, p. 1-2

‘Arbitrale onafhankelijkheid en onpartijdigheid’, Tijdschrift voor Arbitrage 2008/1, p. 1-7

‘Kwaliteit van arbitrage na 100 jaar, Enige bespiegelingen naar aanleiding van recente EU-rechtspraak en het Nader Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving’, in: M.A.B. Chao-Duivis (ed.), Honderd jaar Raad van Arbitrage voor de Bouw 1907-2007, Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2007, p. 195-225

‘2006 was een gedenkwaardig jaar’, Tijdschrift voor Arbitrage 2007/1, p. 1-2

‘Post Nannini’, Tijdschrift voor Arbitrage 2006/1, p. 1-2

‘Pathologische geschilbeslechtingsclausules, Redactioneel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2005/1, p. 1-3

‘Pathologische geschilbeslechtingsclausules’, in: R.J.C. Flach and others (eds.), Amice, bundel aangeboden aan prof. mr. G.R. Rutgers, Kluwer: Deventer 2005, p. 315-319

‘Algemene beschouwingen bij het Voorontwerp tot herziening van de Nederlandse arbitragewetgeving’, Tijdschrift voor Arbitrage 2005/27, p. 1-9

‘Annotaties van overheidsrechtspraak als spiegel voor arbiters’, Tijdschrift voor Arbitrage 2004/1, p. 1

‘De betekenis van het Russisch gedachtegoed voor onze (internationale) arbitrage’, Tijdschrift voor Arbitrage 2004/2, p. 80-82

‘Arbitrage onder vuur of in vuur voor de arbitrage?’, Bouwrecht 2004/3, p. 181-186

‘Reconsideration of the Netherlands Arbitration Law’, Journal of International Dispute Resolution 2004, p. 51-52

‘De mr.-eis voor arbiters en hun secretarissen?’, in: M.A.M.C. van den Berg and others (eds.), ‘Aangenomen werk’, liber amicorum prof. mr. M.A. van Wijngaarden, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2003, p. 335-339

‘Arbitragerecht is geen closed shop: schriftelijkheid op de (EU-)schop’, Tijdschrift voor Arbitrage 2003/1, p. 1-3

‘Arbitrage ter discussie? Much ado about nothing’, WPNR 2003/6539, p. 530-532

‘Arbitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut’, in: H.J. Snijders & G.J. Meijer (eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht Arbitrage, Deventer: Gouda Quint 2002, p. 71-126

‘De grote broer groeit een beetje, maar hoe staat het met de arbitrage?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2002/1, p. 1-3

‘Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated’, Ars Aequi 2002, p. 483-498

‘Etiquette, nettiquette en …. Arbitraquette’, Tijdschrift voor Arbitrage 2001/1, p. 1-2

‘Arbitrage, een alternatief voor de overheidsrechter, in: L. Bolhuis (ed.), Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2001, p. 307-310

‘Voor- en nadelen van (internationale) arbitrage’, Elsa Magazine 2001/2, p. 8-10

‘Een beetje zwanger kan niet, maar een beetje bevoegd wel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, issue 1, p. 147-151

‘Arbitrage in de hijsbak, maar dan wel virtueel’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, issue 1, p. 1-3

‘Heeft de mediator een verschoningsrecht?’, Tijdschrift voor Arbitrage 2000, issue 1, p. 8-9

‘Redactioneel’, Tijdschrift voor Arbitrage 1999, issue 1, p. 1

‘Arbitrage en minitrage bij het Nederlands Arbitrage Instituut’, part A.2.1., Vademecum Arbitrage en Bindend advies, Arnhem: Gouda Quint 1998.

‘Rond de arbitrage met name in bouwzaken’, in: H.J. Snijders & S.L. Buruma, Bouwarbitrage en civiele rechter (preadvies voor de Vereniging voor Bouwrecht), Deventer: Kluwer 1995, p. 3-75

‘Inleidingen en beraadslagingen tijdens Jaarvergadering van Vereniging voor Bouwrecht 1995 over de preadviezen ‘Bouwarbitrage en civiele rechter’, Bouwrecht 1995, issue 4, p. 278-299 (contributions of H.J. Snijders: p. 278-280, p. 289-292 and p. 297-299)

Netherlands Arbitration Law, Deventer-Boston: Kluwer Law & Taxation 1993 (together with A.J. van den Berg & R. van Delden; contributions of H.J. Snijders: editor of the full book and author of p. 1-29 and p. 103-118)

A.J. van den Berg, R. van Delden & H.J. Snijders, Arbitragerecht (second edition), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992 (contributions of H.J. Snijders: editor-in-chief, ‘opmerkingen vooraf’, ‘inleiding’, ‘arbitrage t.o.v. overheidsrechtspraak en bindend advies’ (largely) and ‘overheidsprocedures naar aanleiding van arbitraal vonnis’)

De rechter aan de kant, alternatieve geschillenbeslechting, bundel ter gelegenheid van het Jonge Baliecongres 1992, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, p. I-X and 1-159; (contributions of H.J. Snijders: together with the ‘Jonge Balie Congrescommissie 1992’ editor of the full book and author of p. 1-9)

‘De toekomst van de arbitrage’, Advocatenblad 1991, p. 75-77

‘Voorwoord/inleiding’ and ‘Procesrechtelijke hoofd-beginselen voor oplossing van privaatrechtelijke conflicten buiten de overheidsrechter om’, in: H.J. Snijders, C. Fijnout, H.Th.J.F. van Maarseveen & R. Zwitser Overheidsrechter gepasseerd, bundel ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit, Arnhem: Gouda Quint 1988, p. 5-8 resp. 401-412 (contributions of H.J. Snijders: editor

together with C. Fijnout, H.Th.J.F. van Maarseveen and editorial secretary R. Zwitser, chairmanship of the editorial committee and author of the mentioned publications in this publication)

‘Exequatur-jurisprudentie, een spiegel voor arbiters? jubileumnummer Mr. S.L. Buruma’, Tijdschrift voor Arbitrage 1988, issue 6, p. 177-180

Annotations Nederlandse Jurisprudentie, Deventer: (Wolters) Kluwer from 1991 up to and including the present

Arbitration- and ADR-models, in: H.J. Snijders (eds.), Modellen voor de rechtspraktijk (loose-leaf/electronic series), Deventer: (Wolters) Kluwer from 2000 up to and including the present