Civil Procedure

'Goede trouw en goede procesorde ('good faith') in het Nederlands arbitraal procesrecht', Tijdschrift voor Arbitrage 2024/1, p. 1-5.

'Hoe sneller, des te beter en hoe beter, des te sneller (?)', Tijdschrift voor Arbitrage 2023/1, p. 1-5.

'Openbare registers van afdeling 3.1.2 BW en rechtsmiddelenregister van art. 433 Rv', in: P.C. van Es e.a. (eds.), Hulde aan Huijgen. Opstellen aangeboden aan prof. mr. W.G. Huijgen ter gelegenheid van zijn emeritaat, Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 253-261.

Nederlands burgerlijk procesrecht, seventh edition, Deventer: Wolters Kluwer 2022 (together with C.J.M. Klaassen, H.B. Krans & G.J. Meijer)

‘仲裁与人工智能: 从仲裁到“机器人仲裁”和从人类仲裁员到机器人仲裁员? [Arbitration and AI, from Arbitration to ‘Robotration’ and from Human Arbitrator to Robot Arbitrator]’ 上海法学研究(集刊) Shanghai Legal Studies 2022, volume 2, p. 15-24 (translated by 陈一华 [Yihua Chen]).

‘Civil procedure’, in: Larissa van den Herik, Ewoud Hondius, Wim Voermans (eds.), Introduction to Dutch Law, sixth revised edition, Alphen aan de Rijn: Kluwer Law International 2022

‘Bewijs, tegen(deel)bewijs en rechterlijke vermoedens’, in: R.H. de Bock, R.J.Q. Klomp & E.L. Schaafsma-Beversluis (eds.), Voor Daan Asser. Procesrechtelijke desiderata ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, (Asser-bundel) Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 249-260

Nederlands burgerlijk procesrecht, sixth edition, Deventer: Wolters Kluwer 2017 (together with C.J.M. Klaassen & G.J. Meijer)

‘Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van HR-raadsheren buiten de zetel’, Nederlands Juristenblad 2016/948, p. 1343-1346

Burgerlijk Procesrecht, cursusboek voor de Beroepsopleiding Advocatuur, eleventh edition, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012 (together with R.B. Gerretsen & A.S. Rueb)

‘Privaatrecht: is dat ‘leuk’ en wat doe je er later mee?’, in: De Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen (appendix to the Kluwer Collegebundel 2012-2013), Deventer: Kluwer 2012, p. 36-38

Inleiding Nederlands burgerlijk procesrecht, sixth edition, Deventer: Kluwer Deventer 2011

Civiel appel, first edition together with A. Wendels, Deventer: Kluwer 1992, fourth edition, Kluwer: Deventer 2009

‘Van massaschades naar massaprocedures’, in: Nienke van den Berg, Rens Henkemans & Alexandra Timmer (eds.), Massaclaims, class actions op z’n Nederlands, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007, p. 5-8

‘Civil procedure’, in: Jeroen Chorus, Piet-Hein Gerver & Ewoud Hondius (eds.), Introduction to Dutch Law, fourth revised edition, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International 2006, p. 241-268

‘Vrijheid en verantwoordelijkheid van procespartijen in civiele zaken’, in: P. Ingelse and others (eds.), Commentaren op fundamentele herbezinning, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2004, p. 9-24

‘They have a dream…een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging’, in: M.L. Hendrikse & A.W. Jongbloed (eds.), De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2004, p. 19-46 (conform an earlier article in Nederlands Juristenblad 2003, vol. 32, p. 1696-1707)

‘Alternatieven voor civielrechtelijk appèl’, in: R.H. Happé and others (eds.), Hoger beroep in de steigers, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2003, pp. 203-213

‘They have a dream… een fundamenteel nieuw wetboek van rechtspleging’, Nederlands Juristenblad 2003, vol. 32, p. 1696-1707

‘Open brief aan de Minister van Justitie. Uitstel gevraagd van invoering nieuw burgerlijk procesrecht’, Advocatenblad 2001, vol. 21, p. 818-820

‘Invoering herziening burgerlijk procesrecht moet uitgesteld worden: open brief aan minister Korthals’, Nederlands Juristenblad 2001, vol. 43, p. 2113-2114

‘Een Assertieve vooruitblik’, in: ASSERtief! Dertien wijzen van pleiten, 75 jaar juridisch dispuut Tobias Asser, Leiden: Jongbloed Juridische Uitgeverij 1999, p. 7-13

Access to Civil Procedure Abroad, München / Den Haag / London & Boston / Athene / Bern / London: C.H. Beck / Kluwer International / Sakkoulas Publishers / Stämpfli / Sweet&Maxwell 1996 (contributions of H.J. Snijders: editor of the full book and author of chapters 1-2 (p. 1-24) and 8 (p. 239-276) N.B. This book is more or less a translation of Toegang tot bui­ten­lands burgerlijk procesrecht, second edition, Gouda Quint: Arnhem 1995)

‘Il Diritto Processuale Civile Olandese’, in: Fazzalari Elio (ed.), La Giustizia Civile nei Paesi Comunitari, a cura di Elio Fazzalari, Padova: CEDAM 1994, p. 321-355

‘Beschouwingen over heden en toekomst van ons burgerlijk pro­cesrecht mede in het licht van het materiële burger­lijk recht naar aanleiding van de inaugurele redes van A.F.M. Brennink­meijer (UvA, Zwolle 1993) resp. C.J.J.C. van Nispen (VU, Deventer 1993)’, NTBR 1995, p. 144-150 (together with M. Ynzoni­des)

Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht, second edition, Arnhem: Gouda Quint 1997, p. I-XXII, 1-389 (contributions of H.J. Snijders: editor of the full book and author of p. V-VII and 1-19)

‘Inde­pen­dence and responsability of judges and lawyers’, in: H.J. Snijders & M. Ynzonides (eds.), Role and organization of judges and lawyers in contempora­ry societies, Netherlands national reports to the Ninth World Conference on Procedural Law (Interna­tional Associ­ation for Proce­dural Law, Lissabon/Coïmbra 1991), Kluwer Law and Taxation: Deventer-Antwerpen-Boston 1992, p. 31-64

‘A Holland polgári eljáráslog dióhéjban [Netherlands civil procedure in a nutshell with some trips outside]’, Magyar Jog 1991, p. 59-62

‘Some reflections on maintaining human rights by judicial application of international conventi­ons in countries without a constitutional court tradition, including some supranational conse­quences’, in: Federico Carpi and others (eds.), Judicial Protection of human rights at the national and international level (Volume II), Milaan: MP AG 1991, p. 769-772

‘Boekbespreking Reële executie in het privaatrecht van A.W. Jongbloed en Reële executie van H. Oudelaar’, WPNR 1989/592­3, p. 417-424

‘Managing overload in appellate courts (including supre­me juris­diction), report of discussion inzake het congres Justi­ce & Efficiency, Utrecht 1987’, in: W. Wedekind (ed.), The Eight World Conference on Procedural Law, Justice and Effi­ciency, General reports and discussion, Deventer: Kluwer 1989, p. 135-145 (with the cooperation of J.A. Jolowicz, R.W. Holzhauer & A.M.C.D. de Mare-Frö­berg)

‘Entry to legal profession(s) in the Netherlands, in: John P. Grant, R. Jagtenberg & K. J. Nijkerk (eds.), Legal Education: 2000, USA/HongKong/Singapore/Sydney: Aldershot-Brookfield 1988, p. 201-213

‘Prijzig recht, kwetsbaar recht. Preadvies voor de Neder­land­se Orde van Advocaten’, Advocatenblad 1987, p. 325-342

‘Ons recht een massaprodukt of confectieartikel?’, Nederlands Juristenblad 1986, vol. 35, p. 1119-1120

Troubles en doubles in het burgerlijk procesrechtora­tie Rotterdam, Deventer: Kluwer 1985

‘Hogere voorziening naar behoefte’, Nederlands Juristenblad 1986, vol. 17, p. 513-517 en ‘naschrift’ (in response to a reaction from F. Bruinsma), Nederlands Juristenblad 1986, vol. 29, p. 924-925

Annotations Nederlandse Jurisprudentie, Deventer: (Wolters) Kluwer from 1991 up to and including the present