Curriculum vitae

Prof. mr. Henricus Joseph (Henk) Snijders is emeritus hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht.

Afgezien van zijn universitaire werk vervult hij met name de volgende functies:

 • arbiter (institutioneel onder meer bij Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), International Chamber of Commerce (ICC), Hague Court of Arbitration for Aviation (Hague CAA) en London Court of International Arbitration (LCIA), reglementair non-institutioneel op basis van reglementen van United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), European Development Fund (EDF) en ad hoc non-reglementair)
 • bindend adviseur (bij NAI en ad hoc)
 • legal expert en juridisch adviseur
 • vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on International Trade Law (Working Group Dispute Resolution / Arbitration and Conciliation)
 • lid van de Nederlandse Arbitrage & ADR Commissie van de International Chamber of Commerce
 • auteur van boeken en artikelen (vgl. de lijst van publicaties)
 • hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage en van de elektronische editie Modellen voor de Rechtspraktijk
 • redacteur van de Studiereeks Burgerlijk recht, van de reeks Civiel Proces & Praktijk en van de losbladige/elektronische editie Burgerlijke Rechtsvordering
 • annotator van de Nederlandse Jurisprudentie
 • president-commissaris van Wolters Kluwer Holding Nederland B.V.
 • voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering
 • lid van de commissie voor de selectie van arbiters bij het Court of Arbitration for Art (CAfA)
 • lid van de Advisory Board of the Oxford Institute of European and Comparative Law (Oxford), van de Raad van Advies van het Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) en van de Raad van Advies van het Tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (Den Haag)
 • ambassadeur van de gemeente Leiden
 • lid van de Raad van Advies van de Dutch Arbitration Association (DAA)

Gerelateerd aan de universiteit is Henk Snijders thans met name nog actief als:

 • auteur en (hoofd)redacteur van boeken en artikelen
 • promotor
 • prorector
 • voorzitter van de universitaire Commissie Misstanden
 • beschermheer en bestuurslid van Mordenate College
 • beschermheer van de faculteitsvereniging Grotius
 • beschermheer van de Stichting Nederlands-Vlaamse Pleitcompetitie
 • beschermheer van de  civiele-mastervereniging Suum Cuique
 • cursuscoördinator en docent International Arbitration (in samenwerking met het Permanent Court of Arbitration en het Grotius Centre for International Legal Studies in Den Haag)

Eerder bekleedde Snijders de volgende hoofdfuncties:

 • wetenschappelijk onderzoeker en promovendus aan de Universiteit Leiden (1973-1978), waar hij ook gestudeerd heeft en waar hij gepromoveerd is op het proefschrift 'Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1978)
 • advocaat tevens cassatie-advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984)
 • hoogleraar/ordinarius Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht en Handelsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1984-1992)
 • Hoogleraar/ordinarius Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden (1992-2016)
 • oprichter en directeur van de Advanced LL.M. International Civil and Commercial Law (2014-2016)
 • wetenschappelijk directeur Instituut voor het Privaatrecht (2009-2014)
 • honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Universiteit Leiden (2016-2021)

Eerder bekleedde hij onder meer de volgende nevenfuncties:

 • raadsheer-plv in het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden en rechter-plv in de Rechtbank Den Haag
 • lid van de Commissie selectie leden van de Rechterlijke Macht
 • mede-concipiënt van de beroepsopleiding voor de advocatuur (onderdeel Burgerlijk procesrecht),
 • commissaris bij de Zilveren Kruis Groep
 • bestuurslid/vice-voorzitter van de Vereniging Achmea
 • voorzitter van de Raad van Advies en Toezicht van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 • voorzitter van het Instituut voor Anglo-Amerikaans Recht

De publicaties van Snijders (klik hier) betreffen met name het Vermogensrecht en het Burgerlijk procesrecht. Speciale belangstelling heeft hij voor onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht waaronder de arbitrage en de rechtsvinding.

In zijn vrije tijd speelt Snijders viool of reist hij.