Curriculum vitae

 

Prof. mr. Henricus Jospeh (Henk) Snijders is honorair hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht (vgl. voor zijn werk in dit kader https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/henk-snijders).

 Afgezien van zijn universitaire werk vervult hij met name de volgende functies:

 • arbiter (onder meer NAI, ICC, UNCITRAL,  EDF en ad hoc non-reglementair) en  bindend adviseur (NAI en ad hoc)
 • legal expert en juridisch adviseur
 • raadsheer-plv in het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden en rechter-plv in de Rechtbank Den Haag
 • vertegenwoordiger van Nederland in de United Nations Commission on International Trade Law (Working Group Dispute Resolution / Arbitration and Conciliation)
 • auteur van boeken en artikelen (vgl. de bijgevoegde lijst van publikaties)
 • hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Arbitrage en van de elektronische/losbladige editie Modellen voor de Rechtspraktijk
 • redacteur van de Studiereeks Burgerlijk recht, van de reeks Civiel Proces & Praktijk en van de losbladige/elektronische editie Burgerlijke Rechtsvordering
 • annotator van de Nederlandse Jurisprudentie
 • president-commissaris van Wolters Kluwer Nederland Holding
 • voorzitter van diverse SER-overleggroepen voor zelfregulering
 • ambassadeur van de gemeente Leiden
 • lid van de commissie voor de selectie van abiters bij het Court of Arbitration for Art (CAfA)
 • lid van de Advisory Board of the Oxford Institute of European and Comparative Law (Oxford), van de Raad van Advies van het Rechtskundig Weekblad (Antwerpen) en van de Raad van Advies van het Tijdschrift Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht (Den Haag).

Eerder bekleedde Snijders de volgende hoofdfuncties:

 • wetenschappelijk onderzoeker en promovendus aan de Universiteit Leiden (1973-1978), waar hij ook gestudeerd heeft en waar hij gepromoveerd is op het proefschrift `Rechtsvinding door de burgerlijke rechter' (1978)
 • advocaat tevens cassatie-advocaat bij Buruma c.s. te Den Haag (1978-1984)
 • hoogleraar Burgerlijk recht, Burgerlijk procesrecht en Handelsrecht te Rotterdam (1984-1992).

Eerder bekleedde hij onder meer de volgende nevenfuncties:

 • lid van de Commissie selectie leden van de Rechterlijke Macht
 • mede-concipiënt van de beroepsopleiding voor de advocatuur (onderdeel Burgerlijk procesrecht),
 • commissaris bij de Zilveren Kruis Groep
 • bestuurslid/vice-voorzitter van de Vereniging Achmea
 • Voorzitter van de Raad van Advies en  Toezicht van  het Nederlands Arbitrage Instituut.

De bijgevoegde publicaties van Snijders betreffen met name het Vermogensrecht en het Burgerlijk procesrecht. Speciale belangstelling heeft hij voor onderwerpen op de grens van Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht waaronder de arbitrage en de rechtsvinding.

In zijn vrije tijd speelt Snijders viool of reist hij (soms per fiets).